MTM 8600

TEKNINEN INFORMAATIO

Puomin ulottuvuus m 8.6
Nosto momentti bruto kNm 72
Nostokyky 4 metristä ilman kouraa ja kääntäjää kg 1180
Nostovoima maksimiulottuvuudella, ilman kouraa ja kääntäjää kg 525
Kääntö momentti kNm 15.5
Kääntösylinterit pc 4
Teleskoopin pituus m 3.3
Käyttöpaine bar 190
8600 lifting diagram